PIETEIKTIES

(Apliecinam, ka sniegta informācija ir konfidenciāla un netiks izpausta trešām personām)

Bērna vārds, uzvārds  
Bērna dzimšanas datums (DD.MM.GGGG)  
Mājas adrese  
Vecākā (aizbildņa) vārds, uzvārds  
Vecākā (aizbildņa) kontakttālrunis  
Papildus vecākā (aizbildņa) kontakttālrunis  
Vecākā (aizbildņa) e-pasts  
Sporta nometnes nosaukums  
  

ANKETA #1

ANKETA #2

Bērna vārds, uzvārds  
Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas?  
Vai ir medikamenti, kuri jālieto regulāri?  
Vai ir ierobežojumi ēdināšanā vai pārtikas veidos?  
Jūsu bērna raksturīgais interešu loks  
Vai bērns prot peldēt?  
Vai bērns agrāk ir bijis nometnēs?  
Komentāri, Piezīmes (ja tādas ir)