DOKUMENTI NOMETNEI

NEPIECIEŠAMI SEKOJOŠI DOKUMENTI:


1. Līgums un nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikumi) - aizpildīts un ar jūsu parakstu (2 eks. oriģināli).


2. Aptaujas lapa - aizpildīts un ar jūsu parakstu (1 eks., oriģināls).


3. Piekrišana datu apstrādei - ar jūsu parakstu, ar sporta nometnes dalībnieka parakstu (1 eks., oriģināls).


4. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa - oriģināls, tiek izsniegta ne vēlāk kā 7 dienas pirms iebraukšanas dienas nometnē, ar sekojošu informāciju:

  • kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 (vai citas infekcijas) saslimušajiem vai to kontaktpersonām;

  • ģimenes ārsta izziņā iekļauta informācija par to, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 vai ir bijis Covid-19 pozitīvs tests un norādīts izolācijas izbeigšanas datums;

  • atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);

  • speciālu medikamentu lietošana;

  • informācija par poti pret ērču encefalītu;

  • informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā);

  • nav atrasts pedikulozi.