DOKUMENTI NOMETNEI

LAI JŪSU BĒRNS VARĒTU PIEDALĪTIES NOMETNĒ, NEPIECIEŠAMI SEKOJOŠI DOKUMENTI:


1. Līgums un nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikumi) - aizpildīts un ar jūsu parakstu (2 eks. oriģināli).


2. Aptaujas lapa - aizpildīts un ar jūsu parakstu (1 eks., oriģināls).


3. Veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests.  Pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs. Testēšanu varēs veikt vairākās laboratorijās: E.Gulbja laboratorija, Centrālā Laboratorija, BIOR un MFD filiālēs. Testa rezultātu jāuzrāda drukātā veidā.


Testu var veikt valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā. Pamatojums, lai nodotu paraugu testam valsts apmaksātās kvotas ietvarā, ir līgums ar nometnes rīkotāju (bērnam). Lai veiktu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, ar noslēgto līgumu dalībnieki dodas uz testa veikšanas vietu.


Testu var nodot vienā no trim veidiem:

 1. pie iestādes, kurā plānota nometnes norise; nometnes organizators organizē rutīnas siekalu paraugu nodošanu epidemioloģiski drošā veidā;
 2. nodot siekalu paraugu automātā (robotam) sekojošā kārtībā:
 • vismaz nedēļu pirms nometnes uzsākšanas nometnes organizators nosūta laboratorijai dalībnieku un darbinieku sarakstu ar mobilā telefona numuriem;
 • tad dalībnieki un darbinieki saņems PIN kodu un varēs saņemt stobriņu siekalu testam un pēc tam nodot paraugu robotam 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.

        3. nodot siekalu paraugu laboratorijā, iepriekš piesakot to laboratorijai.


Neveikt SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu var dalībnieki, kuri var apliecināt, ka ir veikuši pilnu vakcinēšanās procesu vai izslimojuši Covid-19 (ģimenes ārsta izziņā iekļauta informācija par to, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 vai ir bijis Covid-19 pozitīvs tests un norādīts izolācijas izbeigšanas datums). 

4. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa - oriģināls, tiek izsniegta ne ātrāk kā 7 dienas pirms iebraukšanas dienas nometnē, ar sekojošu informāciju:

 • kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām;
 • ģimenes ārsta izziņā iekļauta informācija par to, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 vai ir bijis Covid-19 pozitīvs tests un norādīts izolācijas izbeigšanas datums;
 • atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);
 • speciālu medikamentu lietošana;
 • informācija par poti pret ērču encefalītu;
 • informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā);
 • nav atrasts pedikulozi.